Helder Zicht

waarnemen

herkennen

identificeren

Kwaliteit

Camerabewakingssystemen zijn een onmisbare schakel in de keten van veiligheidsmaatregelen. Van belang is wel waar en hoe de camera's worden geplaatst en opgehangen (met welk doel is essentieel) en of deze camera's vervolgens goed zijn ingeregeld in relatie tot die omgeving (bijv. met veel of weinig licht gedurende de dag, wel of geen tegenlicht gedurende de dag, etc.). Camerabewakingssystemen zijn ook bekend als CCTV-systemen (Closed Circuit Television) of VSS-systemen (Video Security Systems).
Bij camerasystemen kan er worden verwezen naar NEN-EN-IEC 62676-4:2015.

Projecteringsdeskundige Camerasystemen

Camerabewakingssystemen worden toegepast voor bewaking, communicatie, veiligheid en besturing op de meest prestigieuze en gevaarlijke locaties. In Nederland varieert de markt van casino's tot winkelcentra, vliegvelden, justitiële inrichtingen, sportstadions, openbaar vervoer, rijkswegen, zorgcentra, onderwijs en financiële instellingen.  Een Projecteringsdeskundige Camerasystemen is in staat om op grond van gebleken theoretische en praktische kennis van camera's, monitoren, signaaltransmissie, videomanagement en beeldregistratie, zelfstandig een compleet camerasysteem te ontwerpen en te projecteren. Hierbij dient de projecteringsdeskundige rekening te houden met de doelstellingen van het systeem en de voorschriften en regelgeving die hierbij van toepassing zijn.De opleiding projecteringsdeskundige CCTV gaat onder meer in op de CCV-beoordelingsrichtlijn voor camerasystemen, maar ook op de KIWA BRL voor leveranciers van videosystemen (K21039/01).
Meer weten over de opleiding Projecteringsdeskundige Camerasystemen? De opleiding wordt door verschillende partijen aangeboden, waaronder VEBON-NOVB en Kenteq.  

De Schijf van 5

VEBON-NOVB heeft enkele jaren geleden de ‘Schijf van 5 voor Camerasystemen’ uitgebracht. De Schijf van 5 bevordert een betere benutting van beelden van beveiligingscamera’s. VEBON-NOVB meent dat beelden van bewakingscamera's efficiënter gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld winkeldieven, inbrekers of overvallers op te pakken. Nu blijven er nog veel straatrovers, winkeldieven en overvallers vrij rondlopen omdat de camerabeelden te slecht van kwaliteit zijn. En da's jammer, aangezien de professionele camerasystemen die in Nederland worden geleverd (de hardware) in technisch opzicht voldoen aan alle relevante kwaliteitseisen. En dus in staat is om de prestatie overzicht, herkenning of identificatie te leveren.

Van belang is waar en hoe camera’s worden opgehangen (met welk doel is essentieel) en of deze camera’s goed zijn ingeregeld in relatie tot die omgeving. De door VEBON-NOVB opgestelde Schijf van 5 is een checklist om bedrijven en particulieren te helpen bij het maken van een keuze om te komen tot een goed camerasysteem die past bij het gewenste doel van het camerasysteem.

Er zijn drie doelen te onderscheiden: 1) Overzicht; 2) Herkenning; 3) Identificatie.

Optie 1: Overzicht is een betaalbare variant, maar levert alleen bruikbare beelden op voor de eigenaar van het camerasysteem, maar onbruikbare beelden voor politie en Justitie.

Optie 2: Herkenning vraagt een grotere investering en helpt de politie met aanvullend bewijs tegen een (mogelijke) verdachte.
              Beelden ondersteunen ander bewijs, maar zijn op zichzelf veelal geen bewijs.

Optie 3: Identificeren is de duurste optie, vraagt meer camera’s op de locatie, maar geeft technisch het beste resultaat voor Politie en Justitie!

Veel winkeliers beschikken al over de infrastructuur (ICT, pinbetaling, etc.) en hebben camera’s en opnameapparatuur. Maar hebben het camerasysteem ingesteld op “overzicht”.
Een oplossing is meestal relatief eenvoudig, maar begint met het opnieuw bepalen van de functie van de camerabeelden bij de voordeur of achterdeur, bij de kassa's en/of magazijn.

Download de Schijf van 5